חוק הגנת הפרטיות

חוק הגנת הפרטיות

חוק הגנת הפרטיות מחייב שכל מאגר נתונים אישיים יהא לגיטימי, שקוף ומאובטח.

סקירה רגולטורית

  • בחינת מסד נתונים והסמכה.
  • ניתוח רמות אבטחה נדרשות ומוחלות.
  • המלצות מעשיות.

נהלים הכרחיים

  • דיווח על מאגרי המידע לרשויות.
  • התאמת רמת אבטחה טכנית.
  • הענות ארגונית.

שירות אבטחה במיקור חוץ

מומחה אבטחה העומד לרשותכם כדי לפקח על האבטחה והיחסים עם הרשויות.