GDPR

החלת GDPR

מדאקום מבצעת את התאמת חוק ה GDPR לחברה שלך.

מדאקום מתחייבת ומבטיחה תוצאה.

סקירה רגולטורית

תקנות GDPR כרוכות בעמידה בדרישות מסוימות להגנה על נתונים. זה כולל, בין היתר:

  • מידע (הסכמה התקבלה),
  • עיבוד (נתונים מאובטחים),
  • ותחזוקה (הזכות לתקן ולמחוק).

הנפקת מסמכים

כתיבת כל המסמכים הנדרשים על ידי תקנות GDPR.

  • מערך ממסדים.
  • התאמת חוזים והסכמים.
  • יומן אירועי אבטחה.
  • הערכת השפעת פרטיות (PIA).

שירות DPO במיקור חוץ

במקרה של הצורך בDPO (Data protection officer), מדאקום מספקת לך מומחה DPO במשרה חלקית.