ISO 27001

הכשרה לתקן ISO 27001

ISO/IEC 27001 (נקרא בקיצור ISO 27001) הוא תקן בינלאומי לניהול אבטחת מידע. התקן פורסם במקור על ידי ארגון התקינה הבינלאומי (ISO) והנציבות הבינלאומית לאלקטרוטכניקה (IEC) בשנת 2005 ולאחר מכן שודרג בשנת 2013. הוא מפרט דרישות להקמה, יישום, תחזוקה ושיפור מתמיד של מערכת ניהול אבטחת מידע (ISMS), שמטרתה לעזור לארגונים להפוך את נכסי המידע שהם מחזיקים לבטוחים יותר. עדכון אירופי של התקן פורסם בשנת 2017. ארגונים העומדים בדרישות התקן יכולים לבחור להיות מוסמכים על ידי גוף הסמכה מוסמך לאחר השלמת ביקורת (audit) מוצלחת. (מקור וויקיפדיה)

Medacom מלווה את העסק שלך עד להסמכת ISO 27001.

מומחה ISO 27001 מוקדש לפרויקט ההסמכה שלך ומבצע עבורך את כל השלבים עד הסמכת ISO 27001.

Medacom מבטיחה את ההצלחה בהסמכת ISO 27001 שלך.

גישתנו:

  • ביקורת פנימית: מאפשרת לקבוע מצב של החברה ולבנות תוכנית פרוייקט לנוכח הסמכת ISO 27001.
  • תוכנית הפרויקט: פירוט הפעולות שיש לבצע ולוח הזמנים לעמידה בתקן ISO 27001.
  • תאימות: ביצוע השינויים והמסמכים הדרושים להסמכת ISO 27001.
  • הכנת ביקורת ההסמכה: תכנון ביקורת ההסמכה ותמיכה במבקרים.
  • מעקב הסמכה: שמירה על הסמכה על ידי ביקורות תומכות במשך שנים Y + 1 ו- Y + 2.